Des de Graus Terratzos i Paviments, com a una de les empreses líders en el sector de pavimentació i amb una àmplia trajectòria, volem donar a conèixer el nostre procès de producció.


Aconseguir la màxima qualitat en els nostres productes, és una de les nostres principals fites tot estudiant de forma personalitzada les necessitats de cadascun dels nostres clients.

Processos

El terratzo és un producte que es compon essencialment de ciment, àrids i aigua, estructurat en dues capes: la vista i la de base, que sotmeses a un procés primer de vibració i després de pressió a més de 150 atmosferes, donen com a resultat unes peces d’altes prestacions tant per a paviments interiors com exteriors. La selecció dels components, les granulometries, els pigments i les dosificacions, tenen una importància cabdal en la producció del terratzo que es produeix en línies automatitzades des de l’inici fins a l’obtenció i l’acabat del producte final.


Processos de producció

Les rajoles s'elaboren en unes premses giratòries amb bases mòbils en les quals es van situant els motlles que en defineixen el format, les seccions i les diferents textures per aconseguir les corresponents famílies de productes.


CARA VISTA

Que serà la cara bona, és a dir, la que es veu, es trepitja i la primera que s'elabora. Es compon de ciment gris o blanc, aigua, pols de marbre, arenes fines, triturats de pedres, pigments o colorants i additius, depenent de l’ús, l'estètica i les prestacions que requereix cada peça. Aquesta massa abocada al motlle, s'estén per vibració i s’aconsegueix:


Uniformitat en el gruix de la capa
Expulsió de les bombolles d'aire
Distribució homogènia dels components

CARA DEL REVÉS

És la que dóna suport a la cara vista, amb un acabat rugós per facilitar l’adherència amb el morter sobre el qual se sosté la rajola. Per agermanar les dues capes, s'ha de procurar que el material d’aquesta capa sigui bastant sec ja que ha d'absorbir l’excés d'aigua de la cara bona en el procés de premsat i el de curat. La composició, el gruix i els materials emprats en les dues capes han de complir les exigències que marca la normativa i assolir un cop fabricada la peça les sol·licitacions d'ús adequades.


PREMSATGE

Un cop esteses les dues capes es produeix un premsatge previ per optimitzar-ne el cicle de producció. A continuació es fa una compressió sobre la massa a unes 150 atmosferes. Aquest premsatge proporciona una gran compacitat i resistència a la rajola a la vegada que en permet el desemmotllament i manipulació i també l’absorció de l'excés d'aigua.


DESEMMOTLLAMENT I SECATGE

Les peces s'extreuen mecànicament del motlle, a través d’un sistema de ventoses es disposen en safates i es dipositen en un lloc adequat per poder curar el material. Quan aquest material es pot manipular, comença el procés d'acabat i estocatge.


Amb aquesta maquinària i procesos, es fabrica la rajola tant d’interiors com d’exteriors, el panot i la rigola.Processos d'acabat

POLIMENT

Amb aquest tractament, la cara bona de la rajola queda llisa i afinada i deixa a la superfície els colors i els grans d'àrid que donen l’estètica final al producte. Això s'aconsegueix passant les rajoles per unes màquines amb capçals abrasius que van polint la peça gradualment. En rajoles per a interiors, s'acaba fent a l’obra un poliment final que a la vegada que elimina el material superficial d’abeurada, corregeix les imperfeccions en la coloració. Per finalitzar s'acaba fent un tractament d'abrillantat del material.


GRANALLATGE

Aquest tipus d'acabat superficial de la cara vista, s'obté mitjançant màquines especials. El procés consisteix a sotmetre la cara bona de la peça ja forjada, a la projecció d'unes boles d'acer a un fort impacte per mitjà de turbines i broquets que en funció de la intensitat deixarà la rajola amb una textura més o menys rugosa i antilliscant.


RENTATGE

La cara bona, generalment formada amb àrid de granulometria mitjana i cantell rodat, es fabrica sota l’efecte d'un producte retardant que 24 hores després permet rebaixar amb aigua a pressió el morter que l'envolta, la qual cosa dóna a la peça una estètica especial.


ALTRES ACABATS

Els acabats superficials poden combinar-se entre si ampliant els dissenys de la cara vista (poliments, granallatges, textures, etc.)

Tornar