Des de Graus Terratzos i Paviments establim la nostra Política de Qualitat basada en el següent conjunt de compromisos:


Compromís amb la qualitat

El sistema de gestió de la qualitat ha estat dissenyat amb la finalitat de poder assolir les exigències de la normativa europea i estatal vigent, i també proporcionar un producte i un servei que satisfacin les necessitats del mercat.


La qualitat dels productes de GRAUS s’inicia amb el control de recepció de les matèries primeres; les més utilitzades com el ciment i els àrids estan elaborades en fàbriques i canteres del mateix Grup Pujol.


En la producció es du a terme un control exhaustiu de tots els processos i també del material acabat a fi de controlar que en la seva vida útil proporcioni les prestacions tècniques sol·licitades: flexió, ruptura, desgast, absorció i impacte que exigeix l’actual normativa.

Tornar